SOCIAIS 6º

RELEVO DE GALICIA

PLANOS E MAPAS
Planos e mapas Alexia
Planos e mapas Iker

   Planos e mapas Aroa
     Planos e mapas Lucia
   Planos e mapas Marcos
    Mapas e planos Judith
Mapas e planos Abraham

  Mapas e planos Tomás
Planos e mapas Yair
  Mapas e planos NataliaRECURSOS POBOACIÓN

·         Reloxo poboación mundial
·         Datos sobre poboación reais
·         Pirámides poboación datos reais
·         Pirámide poblacional Porriño
·         Densidade poboación do mundo
·         Ver estos enlaces
·         Población teoría
·         A poboación
·         Poboación de España
·         Población e actividades
·         Economía europea e española
·         Distribución poboación
·         Población española Actividade lim
·         Economía europea Actividade lim
·         Población España
·         Población española clarion
·         Conceptos demográficos
·         Actividades económicas Clarion
·         Poboación e traballo Actividade lim
·         Actividades
o   Sector primario Actividade lim
o   Sector secundario Actividade lim
o   Sector terciario Actividade lim
o   Webquest
o   Testeando
Preguntas poboación